934 14 356 post@trafikkskolenole.no

Elevinformasjon

Trafikkskolen Ole AS er en ATL skole. Dvs at vi er medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, og følger deres etiske og moralske retningslinjer.

Vi er også anbefalt trafikkskole av Teorifilm.no. Dvs at som elev i klasse B vil du få gratis tilgang til Teorifilm.no sine filmer, samt 3 dager gratis tilgang til Prøve.no.

Øvelseskjøring

Trafikalt grunnkurs er det første trinnet på veien uansett hvilket førerkort du har tenkt å ta. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk, og må være gjennomført før du kan begynne å øvelseskjøre. Etter kurset får du ett bevis tilsendt fra trafikkstasjonen, eller du kan laste det ned fra vegvesen.no/din side. Dette beviset pluss legitimasjon må medbringes under øvelseskjøring.

Før du starter øvelseskjøring, anbefaler vi at du og din ledsager tar en kjøretime ved trafikkskolen. Da kommer dere raskere i gang med å øve på de riktige tingene.

Tar du Trafikalt Grunnkurs eller førerkort i den lyse årstiden (mars til oktober), har du ikke mørkekjøring. Da må du passe på at du tar mørkekjøring før 1. november, ellers mister du retten til å øvelsekjøre, samt at ditt førekort er ugyldig
Obs! Er du over 25 år trenger du ikke Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre, men du må ha gjennomført førstehjelp og mørkekjøring før førerprøven. Her gjelder også unntaket om mørkekjøring i den lyse årstiden.

Du må være fylt 15 år før du starter på Trafikalt Grunnkurs.

Trafikkskolen Ole, klasse BKlasse B

Du må ha gjennomført Trafikkalt Grunnkurs før kjøretimer kan starte. Til kjøretimer må elevene ha med seg bevis for gjennomført Trafikalt Grunnkurs, samt legitimasjon. Ett annet førerkort erstatter beviset for gjennomført Trafikalt Grunnkurs.

Obligatorisk opplæring er; 2 vurderingstimer, 4 timer sikkerhetskurs på bane (glattkjøring), og 13 timer sikkerhetskurs på veg.

I tillegg kommer det individuelle kjøretimer til du har nådd målene for opplæringen.

Teoretisk eksamen kan gjennomføres på Trafikkstasjonen, 6 mnd før du fyller 18 år. Denne er gyldig i 3 år. Den praktiske eksamen gjennomføres ved fylte 18 år.

Vi henter elevene etter avtale til kjøretimene, maks kjøretid 10 minutter.  Dette går ikke ut over elevens kjøretid.

Til teoriundervisning, er oppmøtested Storgata 5 (Brunosten) i Kirkenes.

Kjøretimene betales etter hver kjøretime, vi tar vanlig bankkort,samt at det også er mulig å forskuddsbetale over bank.

Kjøretimene avtales underveis.

Trafikkskolen Ole, klasse BEKlasse BE

Du må ha førerkort klasse B før opplæring klasse BE kan starte.

Obligatorisk opplæring er: 2 vurderingstimer, 3 timer sikkerhetskurs på vei og 2 timer lastsikringskurs.

I tillegg kommer individuelle kjøretimer til målene for opplæringen er nådd.

Dersom du har førerrett til klasse C1 eller har kjørt opp til klasse T er lastesikringskurset ikke obligatorisk.

Trafikkskolen Ole, klasse SKlasse S

Du må ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs før du kan starte på scooteropplæring. Du må være fylt 16 år før teoretisk eksamen gjennomføres.

Scooterkurset er på totalt 20 undervisningstimer, og ca 16 timer blir holdt som helgekurs på Langvasseid i Pasvikdalen.

Teoretisk eksamen kan gjennomføres når eleven har fylt 16 år.

vegvesen.no kan du finne mer informasjon i forhold ti øvelseskjøring og førerkort.