934 14 356 post@trafikkskolenole.no

Priser

Prisliste: Trafikkskolen Ole AS

Opplæring (Obligatorisk opplæring med rød skrift) Antall timer  Pris Kl. B Kl. BE/96

Trinn 1

Trafikalt Grunnkurs 10 timer   1.050.-
Førstehjelp 4 timer   1.050.-
Mørkekjøring 3 timer   1.700.-
Totalt for trinn 1.  3.800.-
         

Trinn 2

Ordinære kjøretimer

Kjøretimer etter kl. 15,45

      795,-

995,-

       970,-

1.170,-

Sikkerhetskontroll 2 timer       795,-
Vurderingstime 1 time       795,-        970,-
Totalt trinn 2.         795,-        970,-
         

Trinn 3

Ordinære kjøretimer      795,-        970,-
Sikkerhetskurs på bane 4 timer  4.400,-
Vurderingstime 1 time      795,-        970,-
(til fra sikkerhetskurs) 2 timer   1.590,-
Gebyr NAF     1.240,-
Totalt trinn 3.   6.435,-        970,-
         

Trinn 4

 
Sikkerhetskurs på vei:  
4.1.1 Bilkjøringens risiko (teori) 2 timer      820,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø og forbikjøring 5 timer   4.100,-
4.1.3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø 4 timer   3.400,-
4.1.4 Avsluttende teori 2 timer      820,-
         
Lastsikringskurs 2 timer     1.200,-
Sikkerhetskurs på vei 3 timer      2.600,-
Totalt trinn 4.     9.140,-    3.800,-
Totalt for obligatorisk opplæring uten TG  16.370,-     5.740,-
       

 Leie av bil til oppkjøring

Ikke møtt til vanlig kjøretime

Ikke møtt til langtur

Ikke møtt til kurs 50 % av pris

 

 

 

 

  2.250,-

1.190,-

2.000,-

 

   2.600,-

1.300,-

1.800,-

 

 Snøscooterkurs- grunnkurs 3 timer

Snøscooterkurs – helg (17 timer obl.)

Snøscooterkurs – ukedag (17 timer obl.)

9.900,-

6.900,-

   
Teorikurs 20 timer  2.200,-
 Fakturagebyr        70,-
Purre/inkassovarsel gebyr       210,-

Gebyr til trafikkstasjonen

Oppkjøring

Førerkortutstedelse inkl bilde

Teoretisk prøve på Trafikkstasjonen

 

   1.110,-

     380,-

     640,-

       930,-

       380,-

   
   
   

Gjelder fra 01.10.2017