934 14 356 post@trafikkskolenole.no

Kurs

Trafikalt grunnkurs høst/vinter 2019

August

Dag 1 –  20/8 kl. 17.00 – 20.30

Dag 2 –  22/8 k.l 17.00 – 19.30

Dag 3 –  27/8 kl. 17.00 – 19.30

Dag 4 – 29/8 kl. 17.00 – 20.30 – tiltak ved trafikkulykke

 

Oktober

Dag 1 –  07/10 kl. 17.00 – 20.30

Dag 2 – 09/10 k.l 17.00 – 19.30

Dag 3 –  10/10 kl. 17.00 – 19.30

Dag 4 – 14/10 kl. 17.00 – 20.30 – tiltak ved trafikkulykke

Dag 5 – 15/10 kl. 18.00 – 21.15 – trafikant i mørket

 

November

Dag 1 –   05/11 kl. 17.00 – 20.30

Dag 2 –  07/11 k.l 17.00 – 19.30

Dag 3 –  11/11 kl. 17.00 – 19.30

Dag 4 – 12/11 kl. 17.00 – 20.30 – tiltak ved trafikkulykke

Dag 5 – 14/11 kl. 17.00 – 20.30 – trafikant i mørket

 

Desember

Dag 1 – 03/12 kl. 17.00 – 20.30

Dag 2 – 05/12 kl. 17.00 – 19.30

Dag 3 – 09/12 kl. 17.00 – 19.30

Dag 4 – 10/12 kl. 17.00 – 20.30 – tiltak ved trafikkulykke

Dag 5 – 12/12 kl. 17.00 – 20.30 – trafikant i mørket

 

 

 

 

 

 

 

 

vegvesen.no kan du finne mer informasjon i forhold til øvelseskjøring og førerkort.